Gustav Aniansson

Gustaf Aniansson arbetar som plastikkirurg på Nackakliniken i Stockholm. Aniansson är mycket erfaren inom bröstoperationer, bukplastik och näsplastik. Gustav Aniansson opererar även hudtumörer och missbildningar och är auktoriserad att arbeta som plastikkirurg för en humanitär organisation vid namn Operation Smile som hjälper barn i utvecklingsländer. Aniansson har belönats med ett idéstipendium till framställning av sin innovation inom hudsträckning.
Under sina studier bedrev även Gustaf Aniansson tillsammans med andra vetenskapsmän i Lund även en ansenlig undersökning som resulterade i ett patent som tar död på smittämnen och stoppar dessa från att stanna kvar och få grepp i munnens mynning. Ett internationellt företag baserat i USA har fått rättigheten att bruka medlet i avkok och modersmjölkersättning.

En studie av Gustav Aniansson

48 barn med gomspalt och 15 med läppspalt (harmynt) jämfördes med 21 barn utan
spalt i en studie av Gustav Aniansson. Barnen var mellan 6 och 9 år.
Det visade sig att barnen med läpp- eller gomspalt hade betydligt fler
öroninflammationer. Både akuta mellanöreinfektioner (röd trumhinna och var i
mellanörat, smärtsamt) och sekretorisk mellanöreinfektion (vätska i mellan örat som
påverkar hörseln, mindre smärtsamt). Barnen fick dessa infektioner trots att dom
behandlats men ”ventilationsrör” i trumhinnan.
Anledningen till fler öroninfektioner hos barn med läpp- eller gomspalt kan vara att
gången (örontrumpeten) mellan gommen och mellanörat inte fungerar normalt.
En annan anledning kan vara att barn med läpp- eller gomspalt ammas kortare tid. I
den här studien ammades barn med spalt ungefär 3 månader jämfört med barn utan
spalt som ammades i genomsnitt 7 månader.
Hade barnen med läpp- och gomspalt ammats längre hade de kanske haft färre
öroninflammationer föreslår Gustav Aniansson i studien.

Referens:

Gustav Aniansson, Magnus Becker, Henry Svensson, Leif Ingvarsson. Ottis media
and breast feeding in children with cleft lip and palate.